PROJECTE ESPLAI

“La colla dels enrotllats” és un esplai per a joves amb disminució psíquica de l’Associació de Disminuïts de
Sants-Montjuïc, sorgit de la demanda dels pares i mares de l’Associació, que creien necessari trobar un espai per als
seus fills joves per a aprofitar i gaudir del seu temps d’oci.

És important que aquest esplai, que enguany ja celebra el seu vintè aniversari, segueixi treballant en l’educació en
el lleure durant els moments d’oci de què disposen aquests nois i noies. El projecte, que compta amb el suport
d’una coordinadora i set monitors voluntaris, vol aconseguir que els nois i noies de Sants-Montjuïc trobin un espai on
poder realitzar activitats puntuals, culturals i lúdiques, que treballin la integració i el lleure.

Les persones que hi participen, són de forma majoritària joves amb deficiència lleu i amb autonomia
per moure’s. Les seves capacitats no es veuen afectades per medicació forta i disposen de la capacitat mínima de
comunicació amb companys i monitors.

L’important, però, és que el jove vingui per pròpia voluntat, mai forçat.

Si voleu que els vostres fills i familiars realitzin en grup, que els ajudi a potenciar la seva autonomia
personal, les seves capacitats relacionals i la seva responsabilitat, apunteu-lo a “La colla dels enrotllats”.

Sus agradaria que el vostre fill o familiar millorés el seu coneixement de l’entorn, del transport públic, del trànsit,
dels costos econòmics de les coses, la seva relació amb els companys i amb el seu entorn, apunteu-lo a
“La colla dels enrotllats”.

 
     Si vols veure les fotos de les nostres activitats, segueix-nos a Facebook!

© Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc - Carrer d'Ermengarda 38, 08014 Barcelona
Tel. 934252455 - www.adsm.cat - info@adsm.cat – Avis Legal