L’ASSOCIACIÓ

L’Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc treballa amb disminuïts físics, psíquics i sensorials del nostre districte i d’arreu
de Barcelona. Com a associació, ens vam constituir legalment l’any 1990, per tal de lluitar pels drets de les persones amb
disminució i per a que aquestes puguin conviure amb normalitat en el seu dia a dia i integrar-se a la vida social del Districte.

Qui som?

L’Associació la formem persones
a títol individual, familiars de
persones amb disminució,
assessors i voluntaris que
treballen per millorar la situació
de les persones amb disminució.

Per això treballem en projectes,
formem part de consells
consultius i plantegem reptes per
a millorar aspectes urbanístics,
culturals i sociològics que millorin
l’accés i integració de les
persones amb disminució.

Participació

Per a que les administracions
tinguin permanentment en compte
les necessitats i inquietuds de les
persones amb disminució,
col•laborem i participem de
diversos consells ciutadans. Això
ens serveix per incidir, recordar
i fer valdre els nostres drets.

Els Consells i institucions de
les que participem són:
- Consell d’urbanisme
- Consell de seguretat
- Consell de les persones
amb disminució de
Barcelona

Junta

La Junta de l’Associació de
Disminuïts de Sants-Montjuïc la
formem les següents persones:

- Presidenta: Rita Granada
- Secretaria: Dolors Bordanova
- Tresorer: Francesc Guitart
- Vocals: Paca Embid i Josep Espín

La Junta s’encarrega de la gestió
diària de l’associació i de forma
permanent treballa per a aconseguir
recursos, finançament, projectes
i acords amb altres entitats que
permetin millorar els serveis que
ofereix l’entitat als seus associats.

© Associació de Disminuïts de Sants-Montjuïc - Carrer d'Ermengarda 38, 08014 Barcelona
Tel. 934252455 - www.adsm.cat - info@adsm.cat – Avis Legal